Veiligheid en milieu

G3-LPG-installaties

De CO2-uitstoot van auto's met een G3-LPG-installatie is in vergelijking met een benzineauto aanzienlijk lager. Ook heeft gas, in vergelijking met een diesel, een lagere NOx- en fijnstofuitstoot, dit is dan ook veel beter voor het milieu. Om het rijden op autogas te stimuleren heeft de overheid daarom de G3-regeling ingevoerd.

De G3-regeling is een milieucode en met deze milieucode krijgt u al snel een korting van 318 euro per jaar op de wegenbelasting. De regeling geldt voor alle automobilisten die rijden met een zogenaamde G3-installatie. G3-installaties kunnen worden geïnstalleerd in auto’s met een bouwjaar van 1995 of later. De G3-installaties zijn gecertificeerde autogasinstallaties, die dankzij het gebruik van moderne technologie aan de strenge emissie-eisen voldoen.
Er zijn dan ook steeds meer automobilisten die de voordelen van het rijden op LPG rijden inzien. De investering van een inbouw van een gasinstallatie verdient u relatief snel terug door de lage LPG-prijs. En wanneer uw auto is uitgerust met een erkende G3-autogasinstallatie profiteert u bovendien van een aanzienlijk gunstigere wegenbelasting.

Veiligheid van een LPG-gastank

De eisen, met betrekking tot de veiligheid, die de overheid stelt aan LPG-tanks zijn zeer hoog. Iedere, door de RDW goedgekeurde, LPG-installatie voldoet aan zeer strenge veiligheidseisen. Autogas wordt onder een druk van ongeveer 8 bar, en daarmee vloeibaar, vervoerd, getankt en bewaard. LPG-tanks worden echter getest tot zeker 30 bar. Alleen gastanks die voldoen aan deze kwaliteit- en veiligheidsgaranties worden goedgekeurd en ingebouwd. LPG-tanks zijn bovendien gemaakt van een veel dikker staal dan benzinetanks. Daarnaast zit er een veerveiligheid in elke gastank die automatisch het autogas veilig en buiten de auto zal afblazen mocht de druk, in een zeer onwaarschijnlijk geval te hoog worden. Dit alles maakt een autogastank zeer veilig. De praktijk heeft dan ook geleerd dat bij ongelukken LPG-tanks geen grotere risico’s met zich meebrengen dan benzinetanks. Sterker nog, in geval van brand of andere calamiteiten is de kans op ontploffing bij benzine- of dieseltanks in auto's veel groter dan bij auto's met een LPG-tank. Kortom, een LPG-tank is, dankzij strenge regelgeving, veiliger dan een benzine- of dieseltank.