Wat is LPG?

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en bestaat hoofdzakelijk uit propaan en butaan. Het wordt verkregen bij de winning van olie. Onder druk is het een vloeistof en zo wordt het ook getankt. LPG heeft ten opzichte van benzine een hoger octaangetal. Super euro 98 heeft een octaangetal van 98 en euro loodvrij een octaangetal van 95, terwijl LPG een octaangetal heeft van meer dan 100.

Dit hogere octaangetal betekent dat het gelijkmatiger verbrandt zonder toevoegingen. Autotechnisch heeft LPG een aantal voordelen namelijk: in tegenstelling tot benzine bereikt LPG in zuivere gasvorm de motor, waardoor het zich beter mengt met de lucht wat leidt tot een betere verbranding. Ook zullen de uitlaatgassen, in vergelijking met benzine en diesel, minder schadelijke stoffen bevatten wanneer de LPG-installatie goed is ingebouwd.


 258px-LPG1

 

 

 

 

In cijfers:
Fijnstof is schadelijk voor de luchtwegen, benzine: 0,006 g/km, diesel 0.046 g/km en LPG 0.004 g/km.
NOx veroorzaakt smog en verzuring, benzine: 0,100 g/km, diesel: 0,800 g/km en LPG: 0,070 g/km.
CO2-uitstoot is verantwoordelijk voor het broeikaseffect; benzine:249 g/km, diesel 208 g/km en LPG 214 g/km.

De levensduur van de motor wordt door LPG verlengd door het ontbreken van o.a. etsende zuren en koolafzetting, terwijl er geen motorolieverdunning optreedt.